TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE DZWON

STRONA INTERNETOWA TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „DZWON”

Charakterystyka Towarzystwa Śpiewaczego DZWON

Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 1, 43-180 Orzesze, tel. 32/2213508
Towarzystwo Śpiewacze DZWON zostało założone 1 stycznia 1919 roku jako pierwsza polska organizacja kulturalno-oświatowa w Orzeszu. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w amatorskim ruchu muzycznym. Od 1992 roku kontynuuje swą działalność w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu, jako jedna z sekcji.

W 1952 roku dyrygentem Chóru został Mieczysław Dzieńdziel, który kierował nim aż do swojej śmierci w 1994. Kolejne kierownictwo artystyczne w 1994 roku objął Jerzy Pogocki, który sprawował je do listopada 2009 roku. Obecnie Towarzystwo Śpiewacze Dzwon prowadzą absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach, Martyna Rim i Natalia Łukaszkiewicz-Charabin.

„Dzwon” to chór mieszany, na stale wpisujący się w życie kulturalne miasta. Doskonale znany w środowisku artystycznym z licznych występów. Uświetnia swoim repertuarem ważne uroczystości państwowe, religijne, jubileusze. Może się poszczycić bogatym repertuarem utworów muzyki świeckiej i religijnej różnych epok, kompozytorów polskich i zagranicznych, o zróżnicowanej skali trudności wokalnych. Jest laureatem różnych festiwali i konkursów śpiewaczych. Do tradycji Chóru należą koncerty kolęd i pastorałek. ,”Dzwon” przyjmuje zaproszenia do udziału w różnych imprezach muzycznych nie tylko na terenie Polski, ale i Europy: Czech, Niemiec, Austrii, Ukrainy: koncertował m.in. w Ostravie, w Wiedniu na Wzgórzu Kahlenberg , w katedrze we Lwowie, w Bereżanach na Ukrainie. W czasie II pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski wszedł w skład Chóru Śląska, śpiewającego podczas mszy polowej na lotnisku w Katowicach-Muchowcu. Nawiązał swego czasu współpracę z Filharmonią Rybnicką, ma także na swym koncie występ w telewizji dla Programu II TVP oraz nagranie pieśni w studiu dla Telewizji Katowice. Towarzystwo organizuje wiele koncertów, na które zaprasza inne zaprzyjaźnione chóry oraz orkiestry. Od 1994 roku co 2 lata Chór oraz Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu organizują Zjazdy Śpiewacze im. Mieczysława Dzieńdziela. W 2014 roku Chór obchodził 95-lecie swojej działalności, tym samym należy on do najstarszych chórów województwa śląskiego.

Możesz również polubić…

Skip to content