REGIONALNY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „JAŚKOWICZANIE”

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie”


Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie” działa od 30 lat przy Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu. Grupa ta powstała z potrzeby zachowania śląskiej pieśni rodzimej i związanych z nią zwyczajów i obrzędów. Zespół próbuje ocalić od zapomnienia regionalne pieśni, zwyczaje i obrzędy oraz przekazać je młodemu pokoleniu. Realizuje on założone motto Kazimierza Brodzińskiego: „”Gdzie o obyczajach zapomniano tam narodowość bezpowrotnie zaginęła”.

Dzięki staraniom śp. Pani Weroniki Liszowskiej, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w 1984 r. powstała grupa „Jaśkowiczanki”. Na początku swej działalności w skład zespołu wchodziło 28 pań, a gdy w składzie zaczęli pojawiać się panowie, dzieci i młodzież, nazwa została zmieniona w 1995 roku na „Jaśkowiczanie” jako zespół wielopokoleniowy. Od 1986 roku opiekę merytoryczną nad nowo powstałym zespołem objął Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu.

Kierownikiem artystycznym zespołu od początku istnienia jest Pani Maria Gawlik, która w 2014 roku obchodziła jubileusz 35-lecia swojej pracy artystycznej. Pani Maria prowadzi działalność pedagogiczną i społeczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, kultywując dawne zwyczaje i tradycje regionalne. W swoim dorobku zawodowym posiada liczne nagrody, m.in. tytuł najlepszej gawędziarki w XX Jubileuszowym Konkursie Gawędziarzy w Rybniku w 2005 roku, nagrodę Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta Orzesze i Dyrektora Szkoły SP 4 w Jaśkowicach za całokształt pracy. Oprócz wyżej wymienionych nagród Pani Maria Gawlik otrzymała również odznaczenia państwowe: – Złotą Odznakę Honorową – Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – Oddział Śląski w Katowicach w 2004 roku, wyróżnienie Zasłużony Działacz Kultury nadane przez Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, w 2005 roku Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Niewątpliwie motorem działania zespołu są również dwie Panie: Prezes Gertruda Baron i Wiceprezes Marta Twardzik, są one inicjatorkami różnorodnych spotkań i imprez, organizacyjnie wiążą zespół w całość. Artystyczna działalność Zespołu jest szeroka i wielokierunkowa. Jaśkowiczanie biorą udział we wszystkich imprezach organizowanych przez miasto oraz występują gościnnie na terenie gmin naszego powiatu i w województwie, a nawet poza granicami – Czechy, Ukraina, gdzie godnie służą swej małej ojczyźnie.

W swoim repertuarze Zespół posiada: pieśni obrzędowe, obrzędy ludowe, weselne, kościelne, kolędy. Sam tworzy fabułę i scenariusze sceniczne i stara się, by były one wiernym odzwierciedleniem zwyczaju, tradycji regionalnej oraz czystości gwary i autentyczności stroju ludowego. Grupa odtwarza wiele obrzędów śląskich, kultywując tym samym śląskie tradycje. Są wśród nich: Babski Comber (impreza ta ma już 100-letnią tradycję), Z kolędnikami po Jaśkowicach, Chodzenie z Goikiem, Jaśkowickie majówki, Jaśkowickie żniwa, Jaśkowickie wesele, Jaśkowickie szkubaczki i wiele innych. Niektóre z nich zostały nagrane i wyemitowane na antenie Radia Katowice. Od kilkunastu lat do cyklicznych imprez organizowanych przez zespół w Jaśkowicach należą bożonarodzeniowe spotkania połączone z występami dzieci SP 4 w Jaśkowicach. Podobnie od kilku lat zespół wystawia w Niedzielę Palmową Misterium Męki Pańskiej z udziałem młodzieży i ministrantów jaśkowickiej parafii. Działalność Jaśkowiczan to także kolędowanie po kościołach.

Jaśkowiczanie biorą udział w wielu konkursach, festiwalach folklorystycznych, przeglądach muzycznych m.in.: Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Wici” w Chorzowie, Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Euro-Folklor „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, zdobywając w nich czołowe miejsca. Dużym wyróżnieniem dla Zespołu był występ w TVP Katowice w programie „Sobota w Bytkowie” i w programie folklorystycznym „Po kłosie”. Podczas występu na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w 2001 r. zespół dokonał nagrania do Radia Lublin i I Programu Radia Warszawa. Kolejnym sukcesem „Jaśkowiczan” było w 2009 roku nagranie własnej płyty CD z pieśniami śląskimi. Natomiast w tym roku jubileuszowym (2014) zespół nagrał drugą już płytę dvd z regionalnymi zwyczajami i obrzędami. Warto dodać iż działalność artystyczna „Jaśkowiczan” zaowocowała powstaniem dziecięcego zespołu folklorystycznego „Młodzi Jaśkowiczanie”, który aktywnie współuczestniczy w próbach, prezentacjach scenicznych, wykonuje dekoracje do obrzędów, będąc przykładem umiejętności współpracy międzypokoleniowej.

Zespół Regionalny „Jaśkowiczanie” dostarcza wszystkim odbiorcom dużo emocji, radości, przyjaźni, wzbogaca wnętrze człowieka uwrażliwia nas na piękno, jakie daje muzyka i śpiew. Jest przykładem miłości do naszej małej ojczyzny, jaką jest Orzesze. Próby Zespołu odbywają się w każdą środę o godzinie 17.00 w SP nr 4 w Jaśkowicach.

Kontakt z zespołem: MOK Orzesze 22-15-329,22-13-508
Kierownik zespołu: Maria Gawlik

Możesz również polubić…

Skip to content