Orzeski Spacer Historyczny

Orzeski Spacer Historyczny – „W obliczu niemieckiej agresji”.
Zapraszamy na Orzeski Spacer Historyczny, który odbędzie się –  25 sierpnia, godz. 15:00 –  zbiórka przy MOK.
To zadanie w ramach „Projektu Niepodległa” – zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017- 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” .
Podczas naszego spaceru Przemysław Mycielski opowie nam o dramatycznej historii zajęcia Orzesza przez Niemców we wrześniu 1939. ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „krwawej niedzieli”, kiedy to rozstrzelano 23 mieszkańców miasta oraz zamordowano w różnych miejscach i okolicznościach kilkadziesiąt osób z Orzesza i okolic. Odwiedzimy las „Pasterniok” – miejsce mordu 23 mieszkańców Orzesza, leśniczówkę, i kościół ewangelicko – augsburski. Wspomniana zostanie postać Edwarda Wojtaszewskiego, przedwojennego redaktora mieszkającego w Orzeszu, który został zamordowany przez Niemców, 1 września 1939 r. .
Dodatkowo nasze spotkanie będzie połączone z autorską prelekcją  dr. Grzegorz Bębnika – autora publikacji pt. „Sokoły kapitana Ebbighausa” o działaniach wojennych na Górnym Śląsku w 1939. Autor opowie o licznych działaniach pacyfikacyjnych – m.in. krwawej pacyfikacji w lesie na Pasternioku. Ta prelekcja odbędzie się po spacerze o godz. 17:00 w MOK.
Zapraszamy!

Możesz również polubić…

Skip to content