Zaproszenie do udziału w konkursie – „Śląskie w kapsule czasu”

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, zaprasza do udziału w konkursie „Śląskie w kapsule czasu”. Kapsuła czasu to instalacja jubileuszowa, która zostanie umieszczona w fasadzie elewacji historycznego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z okazji jego 90. rocznicy. W kapsule czasu zostaną zamieszczone artefakty (przedmioty wykonane ludzką ręką, np. informacje, zdjęcia, rysunki) wybrane w drodze konkursu, którego warunki i zasady przeprowadzenia określa dołączony Regulamin.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia 2019 r. pod adresem: kapsula@katowice.uw.gov.pl

Regulamin konkursu Śląskie w kapsule czasu.(9483833_7744592)

Może Ci się również spodoba