JUBILEUSZOWY KONCERT KOLĘD TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „DZWON”

JUBILEUSZOWY KONCERT KOLĘD TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „DZWON”

20 stycznia w kościele Nawiedzenia NMP w Orzeszu odbył się Jubileuszowy Koncert Kolęd

z udziałem TŚ „Dzwon”, przygotowany i dyrygowany przez Martynę Rim. Do udziału w koncercie został zaproszony również kwartet smyczkowy Dell’arte – w składzie Joanna Kalaga, Ada Urbacz, Katarzyna Baczewska, Grzegorz Wojtasik. Koncert poprowadził Pan Jarosław Świerkot.

Rok 2019 jest dla TŚ. „Dzwon” wyjątkowy, ponieważ obchodzi on swoje 100-lecie działalności artystycznej .

Wśród licznie przybyłych słuchaczy na Koncert Kolęd nie zabrakło władz naszego miasta, radnych dyrektorów orzeskich placówek, przedstawicieli kościoła i przede wszystkim mieszkańców Orzesza.

Zarówno członkowie TŚ „Dzwon” jak i kwartetu smyczkowego pokazali i udowodnili swój wysoki poziom artystyczny i wokalny. Wysłuchaliśmy pięknych kolęd zarówno polskich jak i zagranicznych:

Kolędę Krakowską” w oprac. Maklakiewicza, „Wśród nocnej ciszy” w oprac. Niewiadomskiego, „Wesołą nowinę”  w oprac. Świdra, „Tam gdzie srebrna gwiazdka” w oprac. Kazimierza Prejznera, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” w oprac. M. Jarmułowicza, „Hodie Christus natus est” , „Dziecina mała” w oprac. ks. A. Chlondowskiego, „Transeamus usque Bethlehem” w oprac. Josefa Schnabla, „Mędrcy Świata, A to komu” w oprac. F. Rączkowskiego, „Cicha noc” w oprac. Włodzimierza Sołtysika, „Dzisiaj w Betlejem” w oprac. H. J. Botor, „W żłobie leży” w oprac. Jana Maklakiewicza, „Nad Betlejem w ciemna noc” – stara kolęda francuska, „Witaj nam – Jingle bells”, „Dziecino słodka czemu drżysz” – słowa i melodia ludowa.

Po koncercie w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe z władzami miasta oraz przyjaciółmi chóru.

Korzenie Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon”sięgają 1 stycznia 1919 roku. Była to pierwsza polska organizacja społeczno – kulturalno – patriotyczna w naszym mieście, która na stale wpisała się w życie kulturalne naszego miasta. „Dzwon” bierze udział w przeglądach muzycznych, warsztatach, również poza granicami naszego kraju. Uświetnia ważne uroczystości państwowe, religijne, jubileusze. Może się poszczycić bogatym repertuarem utworów muzyki świeckiej i religijnej różnych epok, kompozytorów polskich i zagranicznych, o zróżnicowanej skali trudności wokalnych. Jest laureatem różnych festiwali i konkursów śpiewaczych. Jego członkowie udzielają się nie tylko lokalnie, ale też zasilają szeregi działaczy Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wieloletnim dyrygentem chóru (w latach -1978 – 1994, 1952 – 1963 ) był Mieczysław Dzieńdziel. od 1994 roku, Jerzy Pogocki, który kierował grupą do listopada 2009 roku. Obecnie nad pracą artystyczną formacji czuwają dwie dyrygentki: Martyna Rim i Natalia Łukaszewicz-Charabin. Obie są zawodowymi muzykami, absolwentkami Akademii Muzycznej. im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Prezesem jest Witold Żurek. Aktualnie do „Dzwonu” należy 28 osób. Próby odbywają się w MOK-u w Orzeszu dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Zespół działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu.

Okazji do posłuchania orzeskich śpiewaków będzie w tym roku znacznie więcej.

Naszego jubilata usłyszymy:

19.04 – Jubileuszowy Koncert Pasyjny – Kościół NNMP w Orzeszu.

3.05 – Oprawa Mszy św. w intencji Ojczyzny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2.06 – Oprawa Mszy św. odpustowej – Kościół NNMP w Orzeszu.

8.06 – Występ TŚ Dzwon w ramach ,,Trojoka Śląskiego’’ – organizowanego przez Zarząd

Główny ŚZCHiO.

22.06 – Występ – podczas XXVII Górnośląskich Prezentacji Chórów i Orkiestr im. R. Hankego –

Skansen Chorzów.

Wrzesień – udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej MAGNIFICAT w Piekarach Śląskich

Październik – udział w Zjeździe Chórów Śląska z okazji 200 rocznicy urodzin St. Moniuszki

– Amfiteatr na Zadolu.

19.10 – Jubileuszowy Koncert TŚ Dzwon z okazji 100 – lecia działalności – sala widowiskowa

MOK w Jaśkowicach

11.11 – oprawa muzyczna Mszy Św. z okazji Święta Niepodległości – Kościół NNMP

w Orzeszu.

Grudzień – występ podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – Kościół pw. Św. Ducha w Orzeszu.


Dziękujemy Jubilatom za niezwykły koncert muzyczny, życzymy dalszej pomyślności na drodze muzycznej oraz 200-lecia!

 

 

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content