Regionalne Zespoły Śpiewacze „Jaśkowiczanie” i „Szarotki” – znowu wygrywają!!!

Regionalne Zespoły Śpiewacze „Jaśkowiczanie” i „Szarotki” – znowu wygrywają!!!

Sukcesy Regionalnych Zespołów -„Jaśkowiczan” i „Szarotek” – działających przy MOK – na Konkursowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „KALENDARZ OBRZĘDOWY”, dnia 28 października w MDK w Katowicach Szopienicach. Organizatorami byli Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru oraz Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”.
Zespół „Jaśkowiczanie” zaprezentował po raz pierwszy widowisko oparte na tradycji regionalnej związanej z odpustem parafialnym św. Jana Chrzciciela – „Jak my się to downiej na nasz łodpust radowali i rychtowali”.
W widowisku wykorzystano dekoracje namalowaną przez plastyka MOK  oraz elementy dekoracyjne przygotowane przez członków zespołu. Scenariusz widowiska przygotowała Pani Maria Gawlik – kierownik artystyczny zespołu.
W spektaklu wzięły również udział dzieci z wokalnego zespołu METRUM – który również działała przy MOK.
Drugi z nagrodzonych zespołów – RZŚ „Szarotki” zaprezentował widowisko – Śląsko Wilijo”, które wiernie odzwierciedla śląskie tradycje. W przygotowanym scenariuszu można znaleźć scenę pokazującą przygotowania do Wigilii -„Starka i Matka w kuchni przygotowują potrawy i naczynia, śpiewają zwrotkę pastorałki „Najświyntszo Paniynka”. W tym czasie wszystkie dzieci wracają zmarznięte do domu z świecami „.
Celem konkursu Przeglądu Zespołów Regionalnych „KALENDARZ OBRZĘDOWY, jest konfrontacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych prezentujących obrzędy doroczne i rodzinne oraz zespołów prezentujących zwyczaje gospodarskie i dotyczące życia społecznego. Popularyzacja folkloru, jego walorów artystycznych i wychowawczych oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami regionalnymi.
Oba zespoły tradycyjnie jak co roku wzięły udział w tym wydarzeniu, kultywującym tradycje
i ukazującym piękno regionalnych obrzędów.
Widowiska zaprezentowane zostały „po naszymu”, czyli w gwarze śląskiej, wykorzystano również oryginalne stroje oraz rekwizyty.
Gratulujemy sukcesów i zwycięskich pomysłów kultywujących śląskie tradycje.
Zdjęcia – Elżbieta Rajman.

Może Ci się również spodoba