Załączniki

Przydatne załączniki.

ZGODY NA ZAJĘCIA STAŁE W MOK

Oświadczenie rodziców na uczestnictwo dziecka  w zajęciach SPOTKANIE Z PANIĄ KULTURKĄ  regulamin zajec kulturka

Karta zgłoszeniowa karta zgłoszeniowa na zajęcia w mok 2018

Regulamin zajęć tanecznych regulamin zajec tanecznych

Regulamin zajęć szachowych REGULAMIN ZAJĘCIA SZACHOWE

Regulamin zajęć teatralnych REGULAMIN ZAJĘCIA TEATRALNE

Regulamin Pracowni Artystycznej REGULAMIN PRACOWNI CERAMICZNEJ 2018

Regulamin JOGA:

Regulamin wycieczek REGULAMIN WYCIECZEK ver pionowa

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO Klauzula informacyjna_OGÓLNA MOK