Załączniki

Przydatne załączniki.

 

Regulamin WYCIECZEK REGULAMIN WYCIECZEK

 

Regulamin i karta zgłoszeniowa Pleneru Artystycznego PLENER REGULAMIN

 

Zgoda na uczestnictwo dziecka w wakacyjnych zajęciach stacjonarnych OSWIADCZENIE RODZICOW zajecia stacjonarne wakacje 2017

Zgoda na uczestnictwo dziecka w wakacyjnych wycieczkach ZGODA RODZICA NA WYJAZD

 

Umowa na zajęcia muzyczne AGU-GU: umowa AGU GU

Umowa SHOW DANCE: umowa SHOW DANCE

Umowa Balet: umowa BALET

Umowa zajęcia MUZYCZNO-TANECZNE: umowa MUZYCZNO TANECZNE

Umowa DISCO DLA MALUCHA: umowa DISCO DLA MALUCHA

Regulamin JOGA: REGULAMIN JOGA 2017

 

Regulamin konkursu fotograficznego „TAJEMNICA”: TAJEMNICA KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zgoda na przelanie kwoty na konto bankowe: KONKURS ZGODA NA KONTO BANKOWE