Załączniki

Przydatne załączniki.

ZGODY NA ZAJĘCIA STAŁE W MOK

Zgoda  – zajęcia stacjonarne ferie 2019 ZGODA -ZAJĘCIA STACJONARNE -FERIE- 2019

Zgoda  – wycieczka podczas ferii 2019 ZGODA na udział w WYCIECZCE FERIE 2019

Oświadczenie rodziców na uczestnictwo dziecka  w zajęciach SPOTKANIE Z PANIĄ KULTURKĄ  regulamin zajec kulturka

Karta zgłoszeniowa karta zgłoszeniowa na zajęcia w mok 2018

Regulamin zajęć tanecznych regulamin zajec tanecznych

Regulamin zajęć szachowych REGULAMIN ZAJĘCIA SZACHOWE

Regulamin zajęć teatralnych REGULAMIN ZAJĘCIA TEATRALNE

Regulamin Pracowni Artystycznej REGULAMIN PRACOWNI CERAMICZNEJ 2018

Regulamin JOGA: REGULAMIN JOGI – 2019

Regulamin wycieczek  Plan wycieczki – Zamek Książ -zgody 2019

Regulamin wycieczek 2019 Regulamin wycieczek z MOK 2019

Klauzula informacyjna  na warsztaty wycinania i wypalania w drewnie 2.03.2019  Zgody na warsztaty wycinania i wypalania w drewnie 2.03.2019

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO Klauzula informacyjna_OGÓLNA MOK