VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

Zapraszamy serdecznie do udziału
w VII Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, który przeznaczony
jest dla uczniów klas VIII.

Tematyka konkursu jest w tym roku dowolna.

Cele konkursu:
* Upowszechnianie czytelnictwa oraz podniesienie jego poziomu wśród uczniów
* Uczenie aktywnego odbioru literatury
* Pielęgnowanie kultury języka ojczystego
* Rozwój zainteresowania poezją i prozą
* Kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży

Zadaniem uczestników konkursu będzie piękne przeczytanie wybranego przez siebie fragmentu prozy. Czas prezentacji powinien wynosić około trzy minuty. Następnie każdy z uczestników otrzyma fragment tekstu poetyckiego wskazany przez członków jury. Ocenie podlegać będą technika czytania oraz interpretacja tekstu.

Konkurs odbędzie się 25 marca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu o godzinie 10:00

– Opiekunowie: mgr Maria Fuchs, mgr Kornelia Grzegorczyk, mgr Aleksandra Absalon

– Zgłoszenia uczestników: Karty zgłoszeniowe prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sp10wosz@tlen.pl lub telefonicznie pod numer: /32/2215122
do 20 marca 2020 r.

– Szkoła może wytypować dwoje uczestników

– Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, a każdy uczestnik dyplom uczestnictwa w konkursie

– Telefon kontaktowy organizatora: Maria Fuchs 511 549 210

Organizatorzy:
SP nr 10 im. Gustawa Morcinka w Orzeszu-Woszczycach
SP nr 5 w Orzeszu-Zazdrości
Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu

VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania 25 marca 2020 pdf

Może Ci się również spodoba