Karta Widza


Ruszamy z Kartą Widza MOK Orzesze!
Co to oznacza? Od dziś przy zakupie biletów na wydarzenia kulturalne będzie można otrzymać poniższą kartę. Następnie podczas wydarzeń na Sali Widowiskowej (kabarety, spektakle, koncerty itp.) będzie można zbierać specjalne pieczątki.
6 pieczątek = darmowy 7. wstęp na wydarzenie kulturalne 😄

Uwaga: osoby, które już zakupiły bilety na dzisiejszy koncert i najbliższe spektakle, również mogą otrzymać Kartę Widza!

Szczegółowy regulamin:

1. Karta dotyczy zakupu biletów na: koncerty, spektakle kabaretowe i teatralne dla dzieci i dorosłych organizowane w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Fabrycznej 1.
2. Karta widza upoważnia do siódmego darmowego biletu, po wcześniejszym uczestnictwie w sześciu wydarzeniach kulturalnych wymienione w pkt. 1.
3. Kartę można otrzymać każdorazowo do zakupionego biletu.
4. Za każdorazowe uczestnictwo w wydarzeniu widz otrzymuje jedną pieczątkę na karcie.
5. Posiadacz, który uzyskał już sześć pieczątek na karcie, aby skorzystać
z bezpłatnego siódmego biletu, musi okazać kartę przed wejściem na dane wydarzenie kulturalne.
6. Pieczątki nie przysługują do bezpłatnych zaproszeń na wydarzenia kulturalne.
7. Bilety wraz z kartami można nabyć w kasie MOK Orzesze ul. Rynek 1 lub bezpośrednio na godzinę przed wydarzeniem kulturalnym w Sali Widowiskowej ul. Fabryczna 1.
8. Karty są bezimienne, dlatego w przypadku zagubienia nie ma możliwości jej odtworzenia. Należy wówczas zwrócić się o nową kartę i od nowa zbierać pieczątki.
9. Karta jest ważna 365 dni liczonych od dnia zakupu biletu.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2020.

Może Ci się również spodoba