Kościół Nawiedzenia NMP w Orzeszu, msza św. w intencji M. Dziendziela

Kościół Nawiedzenia NMP w Orzeszu, msza św. w intencji M. Dziendziela

13 października 2018 r. – Towarzystwo Śpiewaczy „Dzwon” i Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu serdecznie zapraszają na godz. 17:30 do Kościoła pw. NNMP w Orzeszu , aby uczcić mszą św. Mieczysława Dziendziela – patrona ruchu muzycznego i byłego dyrygenta śląskich chórów.

Mieczysław Dziendziel – ur. 16 lipca 1925 r. artysta, muzyk, dyrygent chórów śląskich, działacz kultury. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach z tytułem magistra sztuki. Współtwórca i założyciel wielu chórów na śląsku, z każdym zespołem nawiązywał przyjazne, długotrwałe układy, osiągał chlubne rezultaty artystyczne, często dokumentowane w prasie, okolicznościowych wydawnictwach, licznych nagraniach radiowych i i telewizyjnych.
Założyciel 80-osobowego chóru chłopięcego w Piotrowicach, od 1952 związany z PZChiO i objął dyrygenturę w chórze mieszanym „Dzwon” Orzesze oraz chórze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Równolegle – od roku 1955 prowadził chór „Słowiczek” w Kostuchnie. Pracował także z chórem szkolnym w Wyrach i chórem Technikum Górniczego w Katowicach. W 1957 r. przygotował program artystyczny w związku z jubileuszem z chórem „Harmonia” i od tej pory dyrygował chórem nieprzerwanie przez 37 lat. Od 1983 roku prowadził chór w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Miarki w Mikołowie oraz zespół ,,Mikołowianki”.
Z chórem „ Harmonia” zdobył szereg nagród i wyróżnień dla dyrygenta w konkursach ogólnopolskich, m.in. „Laur” dla dyrygenta w 1979 r. Nazwisko dyrygenta przyciągało publiczność na sale koncertowe. Wysoki artystyczny kunszt dyrygencki Mieczysława Dziendziela pozwolił nawiązać szereg kontaktów międzynarodowych. Otrzymał Muzyczną Odznakę Królestwa Belgii. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej uhonorowany został wysokimi odznaczeniami wojewódzkimi i państwowymi.
Wpisany do „Złotej Księgi Zasłużonych dla Miasta Mikołowa”.

Może Ci się również spodoba