Misterium Wielkanocno – Wielkopostne

Zbawienie przyszło przez krzyż” – Misterium


25 marca, tradycyjnie w Niedzielę Palmową mogliśmy zobaczyć Misterium Wielkanocno – Wielkopostne -„Zbawienie przyszło przez krzyż” na sali widowiskowej w Jaśkowicach, którego organizatorem był RZŚ „Jaśkowiczanie” oraz MOK.
Na scenie wystąpili: Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie”, dziecięcy zespół wokalny Metrum oraz dzieci z przedszkola prywatnego „Piccolo”.
W spektakl zaangażowani zostali także wolontariusze, ministranci, uczniowie orzeskich szkół.Natomiast nad sprzętem i nagłośnieniem czuwała Marzena Biel. W rolę Jezusa wcielił się Marcin Biel.
Swoim występem artyści wprowadzili widzów w obchody Wielkiego Tygodnia i w wyjątkowy nastrój Świąt Wielkiej Nocy. Sceny znane z Ewangelii przeplatały się z tradycyjnymi pieśniami liturgicznymi, występami solistów, pięknymi strojami, scenografią oraz muzyką wciągająca w klimat przedstawienia.
Nad całością spektaklu czuwała Maria Gawlik – reżyser i kierownik artystyczny zespołu „Jaśkowiczan” oraz zespołu wokalnego „Metrum” działających przy MOK.
Wśród licznie zgromadzonych gości był również burmistrz Mirosław Blaski oraz zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusz Szala. Widowisko zakończyło się podziękowaniem dla Marii Gawlik i wszystkich artystów.
Nie zabrakło również życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, które złożył wszystkim zgromadzonym burmistrz.
Organizatorzy dziękują publiczności za udział, a artystom za zaangażowanie i podtrzymywanie chrześcijańskiej tradycji.

Może Ci się również spodoba